Mullos-verkkokaupan toiminta päättyy

Läänin kuljetus on päättänyt panostaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ja keskittää kaiken myynnin asiakaspalvelu- ja myyntitiimille. Mullos-verkkokauppa toimintoineen ja sen kautta tehtävät tilaukset ovat loppuneet.

Verkkolaskutusosoite muuttuu

Olemme siirtyneet ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja verkkolaskujen vastaanottoon tehostaaksemme laskujen käsittelyä. Operaattorimme on Maventa.

Varsinainen yhtiökokous 2023

Läänin Kuljetus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Turussa, Forum Marinumin auditoriossa, osoitteessa Linnankatu 72, lauantaina 20. päivänä toukokuuta 2023 alkaen kello 13.00. Ilmoittautuminen kello 11.30–12.30.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut asiat.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.5.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon 9.5.2023.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.5.2023 klo 10.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Turussa, Rautatehtaankatu 17 tai tilattavissa soittamalla, puh. 0201 224 200.

Turku 29. päivänä maaliskuuta 2023

HALLITUS