Verkkolaskutusosoite muuttuu

Olemme siirtyneet ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja verkkolaskujen vastaanottoon tehostaaksemme laskujen käsittelyä. Operaattorimme on Maventa.

Läänin Kuljetus -konserni tehostaa toimintojaan

Läänin Kuljetus -konserni tehostaa toimintojaanLäänin Kuljetus -konserni tehostaa edelleen toimintojaan keskittämällä koko maarakennusurakoinnin liiketoiminnan Marttilan Maanrakennus Oy:lle. Etelä–Karjalan (EKA) alueen urakointiliiketoiminta liitetään osaksi Marttilan...

Varsinainen yhtiökokous

Läänin Kuljetus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Turussa, Turun Messukeskuksessa, osoitteessa Messukentänkatu 9-13

Lauantaina 5. päivänä kesäkuuta 2021 klo 13.00 alkaen. Ilmoittautuminen kokoukseen kello 11.30–12.30.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden käyttämisestä ja yhtiöjärjestyksen muutoksista koskien yhtiön toimialaa, hallituksen jäsenten määrää, hallituksen jäsenten erovuoroa ja yhtiökokouskutsun julkaisemista.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon 26.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.6.2021 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoitteessa Rautatehtaankatu 17 tai ne voi tilata puhelimitse numerosta 0201 224 200.

Turku 28. päivänä huhtikuuta 2021

HALLITUS