Mullos-verkkokaupan toiminta päättyy

Läänin kuljetus on päättänyt panostaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ja keskittää kaiken myynnin asiakaspalvelu- ja myyntitiimille. Mullos-verkkokauppa toimintoineen ja sen kautta tehtävät tilaukset ovat loppuneet.

Läänin Kuljetuksen varsinainen yhtiökokous järjestetään Turussa 18.5.2024 klo 13.00

Läänin Kuljetus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Turussa, Valion auditoriossa, osoitteessa Rieskalähteentie 70, lauantaina 18. päivänä toukokuuta 2024 klo 13.00. Ilmoittautuminen kokoukseen klo 11.30-12.30.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut asiat.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.5.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon 7.5.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.5.2024 klo 10.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Turussa, Rautatehtaankatu 17 tai tilattavissa puh. 0201 224 200.

Turku 21. päivänä maaliskuuta 2024

– Hallitus