MAA- JA KIVIAINESTUOTANTO

Läänin Kuljetus -konserni tehostaa toimintojaan

Läänin Kuljetus -konserni tehostaa toimintojaanLäänin Kuljetus -konserni tehostaa edelleen toimintojaan keskittämällä koko maarakennusurakoinnin liiketoiminnan Marttilan Maanrakennus Oy:lle. Etelä–Karjalan (EKA) alueen urakointiliiketoiminta liitetään osaksi Marttilan...

Liikenneviraston karttasovellus

Tarkista painorajoitetut sillat ja alikulut Liikenneviraston karttasovellutuksesta

Liikenneviraston karttasovellutus painorajoitetuista silloista on julkistettu ja löytyy TÄÄLTÄ. Kartalla on esitetty painorajoitetut sillat ja alikulkujen rajoitukset. Rajoituksia voi poistua ja tulla lisää, joten karttaa kannattaa tarkastella usein. Kartta sisältää siltatiedot kesäkuun mittausten mukaan ja sitä päivitetään edelleen elo-syyskuussa. Painorajoitettujen siltojen osalta uusia tietoja saadaan lisättyä kartalle elokuun 2013 lopussa. Itse sovellus on edelleen kehitystyön alla. Sitä kehitetään toiminnallisesti ja siihen tehdään käyttöohjeistusta.

Miten karttasovellusta käytetään Siltojen ja alikulkujen nimet sekä rajoitusten yksityiskohdat tulevat esiin karttaa suurentamalla ja reitin symboleja klikkaamalla.

Symbolit kuvaavat painorajoitettua siltaa tai alikulkua. Kun klikkaat painorajoitetun sillan symbolia kartalla, tulee esiin taulukko, josta käyvät ilmi muun muassa sillan nimi, tien numero ja suurimmat sallitut akseli- ja telipainot sekä yhdistelmäpaino.

Alikuluista kerrotaan alituskorkeus, jonka perusteella mahdollinen rajoitusmerkki asetetaan. Mikäli lähekkäin on rykelmä alikulkuja tai siltoja, kannattaa kyseistä kartan kohtaa suurentaa niin paljon, että saa yksittäiset reittikohdat esiin.

Sovelluksen tarjoaman suurennuslasityökalun avulla voi heti tarkastella tarvitsemansa alueen suurempana.